BENTUK BUMI


Bagaimana bentuk bumi? Kita dapat melihat bentuk bumi melalui tiruannya. Tiruan bumi disebut bola dunia atau globe. Bentuk bumi bulat seperti bola. Bentuk globe juga bulat seperti bola. Permukaan globe digambar persis seperti gambar dalam peta.

Coba pergilah ke pelabuhan. Berdirilah di tepi pelabuhan dan lihatlah kapal yang mendekat ke pelabuhan. Semula kamu akan melihat cerobong asap atau bendera kapal. Kemudian kapal mendekat ke pelabuhan. Sekarang kamu dapat melihat seluruh badan kapal.

Bagaimana bentuk kapal saat meninggalkan pelabuhan? Semakin jauh dari pelabuhan, badan kapal tidak terlihat. Kemudian bendera kapal dan cerobong asapnya tidak terlihat juga. Peristiwa ini menunjukkan bahwa bumi berbentuk bulat. Jika bumi datar, kita dapat melihat seluruh bagian kapal.

Sumber :

Amin, Choirul dan Priyono, Amin, 2009, Ilmu Pengetahuan Alam 3 : untuk SD dan MI Kelas III, Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, h. 132 – 134.

Iklan