LATIHAN SOAL ROMAWIIIIIIIIIIIIII


pada kali ini bapak akan sedikit memberi soal  untuk kelas 4 dan yang sederajat………… hayoi coba jawab soale dan kirim jawaban ke sdngundih@yahoo.co.id tentunya masih ingat dan asih jelas towwwwwww oke langsung saja ke TKP

1. Tulislah bilangan romawi dari :

a. 8 : ……………………..
b. 16 : ……………………..
c. 47 : ………………………
d. 55 : ………………………
e. 64 : ……………………..
f. 83 : ……………………..
g. 90 : ……………………..
h. 105 : ……………………..
i. 329 : ……………………..
j. 493 : ……………………..
k. 512 : ……………………..
l. 666 : ……………………..
m. 916 : ……………………..
n. 1.049 : ……………………..
o. 2.865 : ……………………..
p. 3.491 : ……………………..
q. 4.739 : ……………………..
r. 5.573 : ……………………..
s. 10.568 : ……………………..
t. 12.561 : ……………………..

2. Tulislah bilangan dari :
a. IX : ……………………..
b. XXVIII : ……………………..
c. XLIV : ……………………..
d. LXXII : ……………………..
e. XCIII : ……………………..
f. CVII : ……………………..
g. CCCLIII : ……………………..
h. CDLXXI : ……………………..
i. DLV : ……………………..
j. DCCVIII : ……………………..
k. CMXXII : ……………………..
l. MLXI : ……………………..
m. MMCVI : ……………………..
n. MMMCCLXXXVII : ……………………..
o. MMMMCXLIV : ……………………..

sumber latihan :http://rangkuman-pelajaran.blogspot.com/